0

Alman Mauser Silah Fabrikasının ürettiği dönemin modern piyade tüfeği. Mauser adı daha sonra Türkçeleşerek Mavzer haline gelmiştir.[1]


[1] Ali Serdar Mete, “Osmanlı İmparatorluğundan Türkiye Cumhuriyetine Türk Ordusunda Mavzer Tüfekleri“,  (Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü), İstanbul 2012, s. 52.

 M
Türkçe Tarih

Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye

Sonraki yazı

Yorumlar