0

Divan-ı Hümayun’da ele alınan siyasi, içtimai, ali, örfi, idari kararları içeren önemli emirlerin kaydedildiği defterler. Osmanlı Arşivinde H. 961-1333/M. 1553-1917 tarihleri arasında tutulmuş 419 adet Mühimme Defteri mevcuttur.[1]


[1]Tuğba Kara, “170’Nolu Mühimme Defteri (H. 1185-1188/M. 1771-1774)’nin Transkribi ve Değerlendirilmesi”, (Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), Samsun 2007, ss. 3-4.

 M
Türkçe Tarih

Müderris

Önceki yazı

Mülazemet

Sonraki yazı

Yorumlar