0

Uluslararası komünist düşünce akımlarından. Çin komünizminin güncel ve baskın eğilimi.[1] Mao Zedong’un Marksizmi, Leninizmi ve Stalinizmi Çin’in sosyal gerçekliğini ön planda tutarak analiz etmesi.[2]


[1] Isaac Deutscher  “Maoism-Its Origins, Background, And Outlook”, The Socialist Register, vol. 1, 1964, s. 11.

[2] Bernard D’Mello, ” What is Maoism?”, Economic and Political Weekly, 44/47, November 2009, s. 40.

 M
Türkçe Tarih

Maniheizm

Önceki yazı

Yorumlar