0

Eski Medrese teşkilâtında orta ve yükseköğretim kurumlarında ders veren kimse. Meşrutiyette Darülfünun profesörleri için de kullanılmışken Cumhuriyetten beri bırakılmıştır.[1]


[1] Ülken, Sosyoloji Sözlüğü, s. 211.

 M
Türkçe Tarih

Mübadele

Önceki yazı

Mühimme Defteri

Sonraki yazı

Yorumlar