0

Farmasonluk olarak da bilinir, dünya ölçeğinde en yaygın gizli dernek olan Serbest ve Kabul Edilmiş Masonlar topluluğunun öğreti ve uygulamaları. Britanya İmparatorluğu’nun genişlemesine koşut olarak yayılan masonluk bugün de Britanya Adaları ile imparatorluğa bağlı öteki ülkelerfe yaygın durumdadır.  Masonluk ortaçağdaki duvarcı ve katedral inşaatçısı loncalarının gelişmesiyle ortaya çıktı. Katedral inşaatlarının azalması üzerine, duvarcılıkla uğraşan (ameli) masonların toplandığı localar üye sayısını korumak için onur üyeleri kabul etmeye başladılar. Bu locaların bazılarından da simgesel (spekülatif) masonluk gelişti. Simgesel mason locaları özellikle XVII. ve XVIII.  yüzyıllarda eski tarikatlar ile şövalye topluluklarının ayin usullerini ve süslerini benimsediler. Locaların birleşmesinden oluşan ilk Büyük Loca 1717’de İngiltere’de kuruldu. Masonluk başlangıcından beri örgütlü dinlerden, özellikle Katolik Kilisesi ile birçok devletten gelen büyük tepkilerle karşılaştı. Yaygın yanlış kanının tersine, masonluk bir Hristiyanlık kurumu değildir. Bununla birlikte bir dine özgü pek çok öğe içerir. Üyeliğe yalnızca yetişkin erkekler kabul edilir; üyeliğe başvuran kişinin yüce bir varlığa ve ruhun ölümsüzlüğüne inanması gerekir.[1]


[1] “Masonluk”, Ana Britannica, c. 22, s. 111.

 M
Türkçe Tarih

Materyalizm

Sonraki yazı

Yorumlar