0

Sistematik ve kurallar çerçevesinde hayata geçirilen zorunlu nüfus hareketi,[1] fikri ya da ekalliyetlerin değiş-tokuşu.[2]


[1] Tuncay Ercan Sepetçioğlu, “İki Tarihsel Eski Kavram, Bir Sosyo-Kültürel Yeni Kimlik: Mübadele Nedir, Mübadiller Kimlerdir?”, TSA, Özel sy. 3, Ocak 2014, s. 53.

[2] Kemal Arı, “Tarih Bilimi Açısından Mübadele”, Tarihi, Hukuki, Toplumsal Boyutlarıyla Mübadele Paneli, (04 Şubat 2012), İstanbul: İstanbul Barosu Yayınları, 2012, s. 19.

 M
Türkçe Tarih

Müderris

Sonraki yazı

Yorumlar