0

Sarayda Padişahın resmî bürolarıyla, yerli-yabancı ziyaretçilerini ağırladığı, dinlenip eğlendiği yerlerin bulunduğu bölüm.[1] İlk olarak I. Abdülhamid zamanında Hünkâr Sofası Mâbeyn olarak isimlendirildi. Bu dönemde Silahdar, Kahvecibaşı ve Başçuhadar padişahın sözlü iradelerini iletirlerdi. Küçük Mâbeyn denilen kısımda ise padişahın çalışma odaları yer alırdı.[2]


[1] Sedat Kanat, “II. Abdülhamid Döneminde Mâbeyn-i Hümâyûn’un Çalışma Usulleri ve Kurum Çalışanlarının Genel Özlük Durumları”, Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 42, sy. 2, 2018, ss. 14-16.

[2] Sedat Kanat, “Sultan II. Abdülhamid Zamanında Mâbeyn-i Hümâyûn Teşkilatı ve Burada Görev Yapanların Maddi Durumları”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, sy. 55, Ekim 2017, ss. 433-434.

 M
Türkçe Tarih

Magna Carta veya Hürriyetlerin Büyük Fermanı

Sonraki yazı

Yorumlar