0

Osmanlı İmparatorluğunda çocuklara okuma-yazma, bazı dini bilgiler ve basit hesap işlemlerinin verildiği  ilköğretim seviyesindeki okullar. Hemen her mahallede bulunduğu için Mahalle Mektepleri veya taş bina olarak inşa edildiği için Taşmektep de denilen okullar, örgün eğitimin ilk basamağını oluştururlardı. Çocuğu şerden sakındırmak ve hayra sevk etmek, Osmanlı cemiyetinin eğitim felsefesiydi. Bu yüzden okuma-yazmanın yanında ibadet,temel dini bilgiler ve uygulamalar öğretilir, ahlaki terbiye verilirdi. Çocuklar mahalle mektebine 5-6 yaş civarında başlar, 13-15 yaşları arasında yani buluğ çağında bitirirlerdi.[1]


[1] Zülfü Demirtaş,”Osmanlı’da Sıbyan Mektepleri Ve İlköğretimin Örgütlenmesi”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 17, sy. 1, 2007, ss. 174-176.

 M
Türkçe Tarih

Magna Carta veya Hürriyetlerin Büyük Fermanı

Önceki yazı

Mahmudiye

Sonraki yazı

Yorumlar