0

Dinsel veya sembolik öneme sahip olanlar da dâhil, tüm siyasal nüfuz, yetki ve güçlerin seçim dışı yöntemlerle ve çoğunlukla da miras yoluyla yönetimi ele geçiren tek bir kişide toplanması esasına dayalı yönetim biçimi.[1]


[1] Demir-Acar, Sosyal Bilimler Sözlüğü, s. 251.

 M
Türkçe Tarih

Molotov-Ribbentrop Paktı

Önceki yazı

Monroe Doktrini

Sonraki yazı

Yorumlar