0

Ulusal kuvvet. Vatanın işgali karşısında eski askeri komutan ve askerler ile bunlara katılan askerlerin kendi aralarında oluşturdukları düzenli olmayan savunma birlikleri.[1]


[1] Yaşar Özüçetin-H. Mehmet Dağıstan, “Meclis Celse Zabıtlarında Kuva-yı Milliye”, ÇTTAD, IX/20-21, Bahar-Güz 2010, ss. 5-6.

 K
Türkçe Tarih

Yorumlar