0

Karadenizin kuzeydoğusundaki Taman Yarımadasından başlayıp Hazar Denizinin batısındaki Apşeron Yarımadasına kadar uzanan, doğu sınırını Hazar Denizi, batı sınırını Karadeniz, güney sınırını Çoruh, Arpaçay ve Aras nehirleri teşkil eden, kuzey sınırı olarak da Don nehri ağzı, çok sayıda gölün yer aldığı Maniç Bataklığı ve Kuma nehri ağzı kabul edilen dağlık bölge. [1]


[1] M. Sadık Bilge, Osmanlı Devleti ve Kafkasya, İstanbul: Eren Yayıncılık, 2005, s. 13.

 K
Türkçe Tarih

Kafilü’s-Saltana

Önceki yazı

Yorumlar