0

Yeniçeri Ocağında oda hizmetleri ve ayak işleriyle uraşan yeni neferler.[1]


[1] Abdulkadir Özcan, “Osmanlı Devleti’nin Askeri Yapısı”, Türkler, c. X, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002, s. 110.

 K
Türkçe Tarih

Karaborsa

Önceki yazı

Karantina

Sonraki yazı

Yorumlar