0

Hükümranlık anlayışı. Eski Türk hâkimiyet anlayışında devleti yönetme hakkının Türk hükümdarlarına Tanrı tarafından ilahi bir lütuf olarak bağışlanması, verilmesi.[1]


[1] Donuk, Eski Türk Devletlerinde İdarî-Askerî Unvan ve Terimler, s. 77. ; Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, s. 220. ; Halil İnalcık, “Osmanlılarda Saltanat Veraseti Usulü ve Türk Hâkimiyet Telakkisiyle İlgisi”, SBF Dergisi, c. 14, sy. 1, 1959, s. 73.

 K
Türkçe Tarih

Kurumsal İktisadi Aktarım

Önceki yazı

Kuvâ-yi Milliye

Sonraki yazı

Yorumlar