0

Ortaçağ Rus beylikleri, IX. yüzyılın ortalarına doğru Dinyeper (Özi) Nehri havzası, İlmen gölü bölgesi, Volga ve Oka nehirlerinin yukarı kesimlerini kapsayan alanda Doğu Slavlarına ait ilkel küçük siyasi yapılar. [1]


[1] Fırat Karabayram, “Rusya Federasyonu’nun Güney Kafkasya Politikası”, (Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), Ankara 2007, s. 19.

 K
Türkçe Tarih

Klasik İktisadi Düşünce

Önceki yazı

Koalisyon

Sonraki yazı

Yorumlar