0

Yelkenle hareket eden gemiler içerisinde uzunluk, yükseklik ve ağırlık açısından en büyüğü. Kalyonların genellikle nehirlerde köprü dubası olarak kullanılan tonbaz/tombaz, yiyecek naklinde kısa süreliğine kullanılan potaç/botaç, köken itibarıyla İtalyanca kıyı güvenliğini sağlayan gemi anlamına gelen guardacosta kelimesinden gelen vardakosta tipinin özelliklerini taşıyan karakola, daha çok kadırgaya benzeyen meze-galere, ateş kalyonu ve bir tür kargo gemisi denilebilecek hoy gibi çeşitli türleri bulunmakta idi.[1]


[1] Ali Karahan, “Çeşme Vak’ası Sonrası Osmanlı Donanmasında Kalyonlar (1770-1789)”, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, sy. 26, Bahar 2019, ss. 113-114.

 K
Türkçe Tarih

Yorumlar