0

Sanayi kapitalizminin liberal-özgürlükçü felsefesinin ekonomi edebiyatındaki yönü,[1] kapitalist sistemin bugünkü anlamıyla kurumlaşmasına yakınen etki eden düşünce. Toplumsal menfaati bireysel menfaatin toplamı olarak gören Klasik iktisatçılar, devletin ekonomik görevlerinin sınırlandırıldığı serbest rekabetçi  koşullarda ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleşecek iş bölümünün toplumun refahını arttıracağını savunmuşlardır. [2]


[1] Burhan Ulutan, İktisadi Doktrinler Tarihi, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1978, s. 207.

[2] Arif Ersoy, İktisadi Teoriler ve Düşüncelerin Gelişim Tarihi, İzmir: Akevler Akdeniz Bilimsel Araştırma Merkezi, 1990, ss. 148-149.

 K
Türkçe Tarih

Yorumlar