0

Kişilerin veya eşyaların ayrı bir yerde tutulması olmakla beraber karantina önlemi insanları, hayvanları ve genel olarak bölgeleri, enfeksiyonun tehlike taşıyıcılarından diğerlerini soyutlamak. Osmanlı İmparatorluğunda ilk karantina uygulaması,  1831 yılında Karadeniz’den gelen yerli ve yabancı gemilerin Karadeniz boğazında karantina altında tutulması ve 1835 yılında Akdeniz kaynaklı kolera hastalığına karşı uygulanmıştır.[1]


[1] Güner Doğan, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Karantina Uygulaması ve Venedik Uluslararası Sıhhiye Konferansı”, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, sy. 19, 2011, Güz 15, ss. 94-95.

 K
Türkçe Tarih

Karakullukçu

Önceki yazı

Yorumlar