0

Devrimin karşıtı, iktidar mücadelesi. İktidarı eline geçirememiş yahut muhafaza edememiş grupların mevcut yönetim karşıtı teşebbüsleri. Devrimci şiddetin tırmanışa geçmesinde karşı devrimci direncin etkinliği doğrudan belirleyicidir.[1]


[1] Fikret Çelik-Hayati Özgür, “Aydınlanma, Karşı Aydınlanma ve Karşı Devrim Kavramlarına Kısa Bir Bakış”, Ekonomi, İşletme, Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi, 5/2, 2019, ss. 85-86.

 K
Türkçe Tarih

Karma Ekonomi

Önceki yazı

Yorumlar