0

Havale usulünde vergilerin tahsili işlemleri maaş ve hizmetleri karşılığı olmak üzere belirli kimselere verilmesi. Adlarına vergi toplama hakkı havale edilen kimseler, kendilerine tahsis olunan arazilerden çeşitli vergileri tarh ve tahsil etmekteydiler. İkta sistemi olarak adlandırılan bu usul daha sonraları Osmanlı İmparatorluğu’nda Tımar Sistemi adı altında uygulanmıştır.[1]


[1] Coşkun Can Aktan, “İktâ Sistemi: İslam Devletlerinde ve Selçuklu İmparatorluğundaki Uygulaması”, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, sy. 44, Ekim 1986, s. 166.

 I - İ
Türkçe Tarih

İkindi Divanı

Önceki yazı

Yorumlar