0

Bir devletin kendi ülkesinde özellikle yabancı kişi, zümre, kurum veya devletlere verdiği bazı iktisadi hak ve ayrıcalıkları sembolize eden ve merkezi yönetim (Osmanlı İmparatorluğunda padişah ve daha sonra hükümet) tarafından verilen belge.[1]


[1] Mustafa Malhut, “20. Yüzyıl Başında İmtiyaz Kelimesi ile Kapitülasyon Kelimesinin Tarihsel Açıdan Karşılaştırmalı İncelenmesi”, HistoryStudies, 2/2, 2010, ss. 402-404.

 I - İ
Türkçe Tarih

İmdadiye Vergisi

Önceki yazı

İngiliz Milletler Topluluğu

Sonraki yazı

Yorumlar