0

Üretim faktörleri olan emek, sermaye, girişimci ve doğal kaynakların optimal kullanılarak üretim sürecine katılmasını, insanların çalıştırılmaları, işe kabul edilmeleri.[1]


[1] Mehmet Muharrem Kasapoğlu-Sedat Murat,”Türkiye’de İstihdam, İşsizlik Ve İstihdam Politikalarında Yerelleşme: İimek’e Dair Kısa Bir Değerlendirme”, HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, c. 7, sy. 18, 2018/2, s. 250.

 I - İ
Türkçe Tarih

İstifçilik

Önceki yazı

İstiklal Mahkemeleri

Sonraki yazı

Yorumlar