0

Kitabelerde Uygur, Karluk ve Az reislerinin unvanı olarak geçen, hükümdara bağlı yüksek devlet memuru, idareci.[1]


[1] Donuk, Eski Türk Devletlerinde İdarî-Askerî Unvan ve Terimler, s. 21.

 I - İ
Türkçe Tarih

İlmiye Sınıfı

Önceki yazı

Yorumlar