0

İslam korkusu. Müslümanlara karşı dışlamayı, ayrımcılığı ve şiddeti içeren bir kavram.[1] İslamofobi korku duygusu ile karakterize edilir. Bu nedenle, İslamofobi’nin etki yönünü anlamak için kaygı, rahatsızlık, dehşet ve sinirlilik gibi korku ile ilişkili kavramlar kullanılmaktadır.[2]


[1] Seyfettin Aslan vd., “İslamofobi ve Batı Dünyasındaki Yansımaları”, Dicle Üniversitesi SBE Dergisi, sy. 16, Nisan 2016, s. 451

[2] Necmi Karslı, “İslamofobi’nin Psikolojik Olarak İncelenmesi”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, c. 13, sy. 1, 2013, s. 80.

 I - İ
Türkçe Tarih

İstifçilik

Sonraki yazı

Yorumlar