0

Tutulan hesapları toplu halde kısaltarak gösteren defter veya cetvel.[1] İcmal defterleri bir geliri ve tevcihi/gideri ihtiva etmesi bakımından, aynı zamanda bütçe gelir-gider defteri niteliğindedir.[2]


[1] Temel Öztürk, “Osmanlılarda Malî Denetim Aracı Olarak Muhasebe İcmal Defterleri: Trabzon Örneği”, bilig, sy. 56, Kış 2011, ss. 213-214.

[2] Galip Çağ, “16.YY Ortalarında Makedonya Topraklarının Durumu (1542 Tarihli İcmal Tahrir Kaydına Göre)”, Güneydoğu Avrupa Araştırmalari Dergisi, sy. 20, 2011, s. 2.

 I - İ
Türkçe Tarih

İaşe (Provizyonizm) İlkesi

Önceki yazı

İç Hazine

Sonraki yazı

Yorumlar