0

Tüm gerçekliği ruhsal ya da düşünsel sayan, tüm bilgileri algı, imge ve düşünce gibi bilinç süreçlerine indirgeyen görüş,[1] varlığı fikre dayandıran, fikir dışında objektif gerçeğin olmayacağını ileri süren felsefi doktrin.[2]


[1] Beyza Himmetoğlu-Turan Akman Erkılıç,” İdealist Felsefenin Eğitim Yönetimine ve Klasik Yönetim Yaklaşımlarına Etkileri”, Anadolu Journal of Educational Sciences International, 5/2, Temmuz 2015, s. 96.

[2] Abdurrazak Gültekin, “Alman İdealizminde Fichte’nin Ben Felsefesi”, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 8, sy. 16, Güz 2018, s. 600.

 I - İ
Türkçe Tarih

İçreki (İçirgü)

Önceki yazı

İdeoloji

Sonraki yazı

Yorumlar