0

İnsan haklarmm tanınması ve korunması üzerine 10 Aralık 1948 günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nca kabul edilen bildirge. 360 kadar dile çevrilen metin, teknik hukuk anlamında tavsiye niteliğindedir.[1]


[1] Rona Aybay, Açıklamalı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Ankara: Türkiye Barolar Birliği, 2006, ss. 5-7.

 I - İ
Türkçe Tarih

İnkılap

Önceki yazı

İrad-ı Cedid

Sonraki yazı

Yorumlar