0

Veziriazamin her gün kendi konağında topladığı divanın adı. Bu divanda hükümet işleri  ile meşgul olunmakla birlikte saraydaki divanda bitmeyen işler görüşülür ve şikayetler dinlenirdi.  Padişaha arza gerek duyulmayan hususlarda bu divanda karara varılırdı.[1]


[1] Ünal, Osmanlı Müesseseleri Tarihi, s. 38.

 I - İ
Türkçe Tarih

İkta Sistemi

Sonraki yazı

Yorumlar