0

Özel bir şahsın devlete ait herhangi bir vergi gelirini toplamayı belirli bir yıllık bedel karşılığında üzerine alması.[1]


[1] Zafer Karademir, “Osmanlı İltizam Sözleşmelerine Yansıyan Yönleriyle Yahudi Girişimciler (1560-1630)”, Osmanlı Araştırmaları, L, 2017, s. 75.

 I - İ
Türkçe Tarih

İmdadiye Vergisi

Sonraki yazı

Yorumlar