0

Günümüz Filistin bölgesinde doğan ve Nasıralı İsa merkezinde oluşan misyoner karakterli bir din. Başlangıçta Yahudiliğin bir uzantısı gibi görünen, İsrail Oğulları için geleceği vaat olunan Tanrı Krallığı’na vurgu yapan Hristiyanlık, Aziz Pavlus’un gayretleriyle evrensel bir hüviyet kazanmıştır. Hristiyanlığın tüm öğretilerini kabul eden kimseye  Hristiyan adı verilmektedir. [1]


[1] Hamza Üzüm, Kitab-ı Mukaddes’te Din Algısı”, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi“,  sy. 15, Bahar 2015, ss. 178-180.

 H
Türkçe Tarih

Hiyeroglif

Önceki yazı

Hududname

Sonraki yazı

Yorumlar