0

Devletlerin egemenliği altında bulunan kara parçası ile buna bitişik iç suların ve kara sularının üstü.[1]


[1] Gökay Bulut, “Ege Hava Sahası Sorunları, Çözülmüş Olanlar ve Sorunların Geleceği”, Güvenlik Stratejileri, sy. 16,  Aralık 2012, s. 117.

 H
Türkçe Tarih

Hava Hakimiyet Teorisi

Önceki yazı

Yorumlar