0

Selçuklu Devletinde hatunların emriyle kurulan divan.[1]


[1] Turan, Türkiye Selçukluları Hakkında Resmî Vesikalar, s. 152.

 H
Türkçe Tarih

Hatt-ı Hümayun

Önceki yazı

Hava Hakimiyet Teorisi

Sonraki yazı

Yorumlar