0

1. Dünya Savaşından sonra geliştirilen hava gücünün kara ve denizin üstünde onları kuşatan, bu iki gücün etkisinde olduğu kadar, onları etkisi altına da alabilen bir güç olduğu esasına dayanan teori. “Havaya hükmeden bir millet tüm dünyaya hâkim olur ” teorinin temel felsefesidir.[1]


[1] İşcan, “Uluslararası İlişkilerde Klasik Jeopolitik Teoriler ve Çağdaş Yansımaları”, s. 66.

 H
Türkçe Tarih

Hatun Divanı

Önceki yazı

Hava Sahası

Sonraki yazı

Yorumlar