0

Kavalalı Mehmed Ali Paşa ihtilafı hasebiyle Osmanlı İmparatorluğunun 8 Temmuz 1833’te Rusya ile imzaladığı altı açık, bir gizli maddeden oluşan karşılıklı savunma muahedesi.[1]


[1] Fatih Gencer, “Hünkâr İskelesi Antlaşmasını Hazırlayan Koşullar”, Tarih Okulu Dergisi, sy. XXII, Haziran 2015, ss. 154.

 H
Türkçe Tarih

Hümanizm

Önceki yazı

Yorumlar