0

İslamiyetin kabulünden önce kurulan Türk devletlerinde devletin bekasından, törenin uygulanmasından ve halkın refah ve mutluluğundan birinci derecede sorumlu olan kişi. Unvan ilk defa Hun hükümdarı Mete tarafından “gök tarafından tahta çıkarılmış Hunların büyük hakanı” şeklinde kullanmış,  bu inanış ve gelenek Göktürkler ile diğer Türk devletleri tarafından da değişik anlamlarla devam ettirilmiştir.[1]


[1] Zehra Odabaşı, “Türk Devletlerinde Kullanılan İdari Unvanlar”, Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, c. 5, sy. 9, Ekim 2019, ss. 167-169.

 H
Türkçe Tarih

Yorumlar