0

1. Ahmed devrinde değişen saltanat veraset usulü, hanedanın en yaşlı üyesinin tahta geçme geleneği. [1]


[1] İsmail Katgı, “Osmanlı Devleti’nde Siyaseten Katl (Hukuki Maiyeti, Sebepleri, Usulü, İnfazı ve Sonuçları)”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 6, sy. 24, Kış 2013, s. 200.

 E
Türkçe Tarih

Etnik Grup

Önceki yazı

Evlad-ı Fatihan Teşkilatı

Sonraki yazı

Yorumlar