0

Mal ve hizmet fiyatlarının genel seviyesinde yaşanan sürekli artış.[1] Fiyat seviyesindeki katma değer vergisinin artırılması, tarım sektöründe şartların olumsuz olması veya mevsimin getirdiği diğer olumsuz etkiler sonucu, bir defaya mahsus olarak artması enflasyon olarak tanımlanamaz. Enflasyon belirli bir süre (periyod) devam eden fiyatlar genel seviyesinin artmasıdır. [2]


[1]Enflasyon ve Fiyat İstikrarı, Ankara: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, 2013, s. 2.

[2] Yüksel Birinci, “Enflasyon, Para Politikası ve Stratejileri”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, c. 47, sy. 1-4, 1989, ss. 19-20.

 E
Türkçe Tarih

Endüstrileşme

Önceki yazı

Yorumlar