0

Ortadoğu’da artan SSCB etkisi sebebiyle 1957’de ABD Başkanı Eisenhower’in ABD Kongresinden talep ettiği yetki ve kongrenin başkana, uluslararası sahada komünizm tarafından yönetilen herhangi bir devletten gelecek açık bir saldırıya karşı koymak için yardım talep edecek devletlerin toprak bütünlüğünü ve siyasal bağımsızlığını korumak amacıyla, Amerikan askeri kuvvetlerinin kullanılması da dâhil olmak üzere, gerekli yardımı ve işbirliğini sağlama görevi vermesi.[1]


[1] Çağrı Erhan, “1945-1960 ABD ve NATO’yla İlişkiler”, Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, c. I, (ed. Baskın Oran), İstanbul: İletişim Yayınları, 2002, s. 566.

 E
Türkçe Tarih

Egemenlik

Önceki yazı

Elit Grup

Sonraki yazı

Yorumlar