0

Bugünkü Romanya’nın Transilvanya bölgesine Osmanlıların verdiği ad.  Osmanlı İmparatorluğuna vasallık ile bağlı bölge.[1]


[1]Adem Handžıć, “Sultan IV. Murad’ın Erdel Prensi I. George Rakoçi’ye Yazdığı Berât”, (çev. Aykut Aydoğdu), Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, c. 6, sy. 2,  Aralık 2017, s. 382.

 E
Türkçe Tarih

Esami Defteri

Sonraki yazı

Yorumlar