0

Romalılaşmış Kelt kabilelerine Cermenler tarafından verilen ad. İlk dönem Osmanlı kroniklerinde isim İflak, Aflak, Aflağ, Aflakān, Eflak, Eflaklu veya Eflakistan şeklinde aktarılmış, nihayetinde Eflak benimsenmiştir.[1]


[1] Feyzullah Uyanık, “II. Mahmud Dönemi Osmanlı İdaresinde Eflak-Boğdan“, (Doktora Tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), Edirne 2018, ss. 10-11.

 E
Türkçe Tarih

Ebde-Müddet

Önceki yazı

Egemenlik

Sonraki yazı

Yorumlar