0

Her türlü mal ve hizmet üretimi. Genellikle büyük işletmelerde, ham-maddeden mamul madde meydana getirmek için yapılan faaliyetler ve kullanılan araçlar.[1]


[1] Ergun Tunçkan, “Endüstrileşme Olgusu ve Endüstriyel Reklamcılık”, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Dergisi, c. 5, sy. 2, 2008, s. 114.

 E
Türkçe Tarih

Endüstri Devrimi

Önceki yazı

Endüstrileşme

Sonraki yazı

Yorumlar