0

Sonsuz. Tarihi vesikalarda terim Osmanlı İmparatorluğunu ifade etmek için kullanılmaktadır. Devlet-i ebed-müddet.  Sonsuz devlet.[1]


[1] Develioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, s. 198. ; Serdar Uğurlu-Kaan Yılmaz, “Türk Devlet Yönetme Geleneğinde Töre’den Örf’e Değişim”, Turkish Studies, 6/2, 2011, s. 968.

 E
Türkçe Tarih

Düyun-ı Umumiyye İdaresi

Önceki yazı

Yorumlar