0

Osmanlı şehir toplumunda devlet ile reaya arasındaki ilişkileri düzenleyen grup. [1]


[1] İbrahim Özcoşar, “Şehir ve Eşraf: Osmanlı Diyarbekir’inde Eşraf”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, c. 14, sy. 53, Bahar 2015, ss. 129-130.

 E
Türkçe Tarih

Eşkinci Ocağı

Önceki yazı

Etnik Grup

Sonraki yazı

Yorumlar