0

Ayırt edilebilir dil, din, örf, âdetler ve müesseseler arasındaki farka göre yaşayan insanlar. Bir etnik grubun oluşabilmesi için ana kültür kalıbının her parçasında farklılık söz konusu olması gerekir.[1]


[1] Mustafa E. Erkal, “Etniklik ve Etnik Grup Kavramları Üzerine”, Türkiye ve Siyaset, sy.  3, Temmuz-Ağustos 2001, s. 33.

 E
Türkçe Tarih

Evlad-ı Ekber/Erşad

Sonraki yazı

Yorumlar