0

Esnek kur sistemi döviz kurunun piyasalarda serbestçe değişebildiği ve döviz arz/talebindeki değişmelerin cari kura yansıyarak dengeyi sağladığı sistem.[1]


[1] Ahmet Okur, “Türkiye’de İzlenen Esnek Kur Politikasının Ekonomik İstikrar Üzerindeki Etkileri”, Yönetim ve Ekonomi, c. 9, sy. 1-2, 2002, s. 44.

 E
Türkçe Tarih

Eşkinci Ocağı

Sonraki yazı

Yorumlar