0

1697’de çıkarılan bir hatt-ı hümayun ile Rumeli’de meskun yörük taifelerinin dönemin askeri ve iktisadi ihtiyaçlarına göre tanzim edilmesi.[1]


[1] M. Tayyib Gökbilgin, Rumeli’de Yürükler, Tatarlar ve Evlâd-ı Fâtihân,  İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1957, s. 253.

 E
Türkçe Tarih

Evlad-ı Ekber/Erşad

Önceki yazı

Evlad-ı Fatihan

Sonraki yazı

Yorumlar