0

İslam ülkesine girmek veya İslam ordusuna teslim olmak isteyen bir yabancıya verilen can ve mal güvencesi. Muayyen bir zamana kadar verilen emana eman-ı muvakkat, zaman kaydı olmaksızın verilen emana ise eman-ı müebbet adı verilir.[1]


[1] Nebi Bozkurt, “Eman”, DİA, c. 11, İstanbul: TDV Yayınları, 1995, s. 76.

 E
Türkçe Tarih

Elit Grup

Önceki yazı

Emirülmüminin

Sonraki yazı

Yorumlar