0

Yeniçeri sorunu sebebiyle II. Mahmud döneminde kurulan talimli askeri sınıf.  25 Mayıs 1826’da toplanan Osmanlı ümerası imparatorluğun iç ve dış durumunu gözden geçirdikten sonra, talimli asker yetiştirilmesi yolunda fikir birliği sağlamışlardır. Ulemanın fetvası sonrasında vezirler, ulema ve ocağın ileri gelenleri Ağa kapısında toplanmış, verilen kararlar etrafında çalışacağını belirten bir yazı imzalanmıştır. Bir kaç gün içinde yeni oluşturulan kurula 500 kişi kaydolmuş ve yeni ocağın talimleri 12 Haziran 1826’da başlamıştır.[1]


[1] Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, c. I, Ankara: TTK, 2007, s. 146.

 E
Türkçe Tarih

Esnek Döviz Kuru Sistemi

Önceki yazı

Yorumlar