0

Mal üretiminde makine kullanma veya milli gelir içinde endüstri kesiminin payının belirli bir orana erişmesi, Endüstri Devrimi ile birlikte oluşan ve ülkelerin iktisadi, sosyal, siyasal vs. alanlarda uğradıkları değişiklikler.[1]


[1] İshak Torun, “Endüstri Toplumu’nun Oluşmasında Etkili Olan İktisadi ve Sina-i Faktörler”, CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, c. 4, sy. 1, 2003, s. 182.

 E
Türkçe Tarih

Endüstri

Önceki yazı

Engizisyon

Sonraki yazı

Yorumlar