0

Yeniçeri Ocağına bağlı yeniçerilerin künye, istihkak ve ulufelerini havi olan kayıt. Yeniçeri katibinin tuttuğu esami defteri ile yoklama yapılır ve bu defterde yazılı olanlara sahihü’l esami denirdi.[1]


[1]Pakalın, Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, c. I, ss. 546-547.

 E
Türkçe Tarih

Yorumlar