0

Kıbrıs adasının Yunanistan’a ilhakı ideali, Yunan Megali İdeasının değişmeyen hedeflerinden biri. Enosis, eski Bizans topraklarını “esaretten kurtarma” ve “Büyük Yunanistan’ı bu topraklarda kurma” emeline dayalı Megali İdea’nın ilk haritasının çizildiği 1791-1796 yıllarından beri gündemdedir. [1]


[1] Gürhan Yellice, “1878’den 1931’e Kıbrıs’ta Enosis Talepleri ve İngiltere’nin Yaklaşımı”, ÇTTAD, XII/24, Bahar 2012, s. 14. ; Turgay Bülent Göktürk, “Rumlar’ın Kıbrıs’taki Enosis İsteklerinin Şiddete Dönüşmesi: 1931 İsyanı -Öncesi ve Sonrası,” ÇTTAD,VII/16-17, Bahar-Güz 2008, ss. 336-337.

 E
Türkçe Tarih

Engizisyon

Önceki yazı

Yorumlar